Prezantasyon pri avek bann gannyan Zenn Artis Lemonn Kreolofonn

Tenm pou sa lanen i  “ Nouvo normal dan sa letan Kovid”.
Zenn Artis Lemonn Kreolofonn i sa platform ki anmenn ansanm bann zanfan depi laz 4-an ziska zenn adilt 21-an pour demontre zot talan artistik.
Sa lannen, parey bann lannen presedan, in annan bokou travay enteresan ki ganny fer par bann partisipan.
Nouvo eleman dan sa konpetisyon sa lannen i seki bann manm ziri ti poz en seri kestyon avek bann finalis pour zot esplik e elabor lo zot travay.
Bann gannyan dan diferan kategori i konm swivan:
(Kategori 4 a 7-an): 1er: Ilario Albest sorti lekol Endepandan, 2 enm: Anai’s Lucas sorti lekol Anse Boileau, 3enm: Maria Emilien sorti lekol Endepedan.
(Kategori 8 a 13-an): 1er: Chloé Gamal sorti lekol Au Cap, 2enm: Pamela Louis sorti lekol Anse Boileau, 3enm: Dylan Mathiot sorti lekol La Rosière e pour plis zefor : Jussira Boniface sorti lekol Anse Royale.
(Kategori 14 a 17-an): 1er :Anai’s Mago sorti lekol Enternasyonal, 2 enm: Salomié Abel sorti lekol Anse Boileau, 3enm: Joannes Knowles sorti lekol Lenstiti pour lar e pour plis zefor : Kelly Jean Charles sorti lekol Lenstiti pour lar.
(Kategori 18 a 21-an): 1er: Luigi Adrienne sorti lekol Lenstiti pour lar, 2enm: Selly Robert sorti lekol Lenstiti pour lar, 3 enm: Hellen Ma sorti lekol Lenstiti pour lar e pour plis zefor : Sylvius Laporte sorti lekol Lenstiti pour lar.
Konsey Nasyonal pour lar i remersi tou etidyan pour zot partisipasyon.
1924 1062 Admin
Start Typing