Lazournen Mondyal Lalang Maternel

Pou komemor Lazournen Mondyal Lalang Maternel, ki ganny selebre le 21 Fevriye.

Konsey Nasyonal pour lar ansanm avek lekol segonder Larivyer Anglez, in organiz en prezantasyon liv ekrir par diferan ekriven Seselwa.Ti osi annan en seri resital poenm par bann zanfan e ekriven.

Pou profit sa lokazyon, sa lekol ti osi lans zot klib la poezi avek bann etidyan S1.

Prezan dan sa aktivite ti bann ensenyan ek etidyan lekol larivyer Anglez, reprezantan lasosiasyon ekriven, Sef Ekzekitif Konsey Nasyonal pour lar ek son staff e osi lekip medya.