Lasistans finansyel proze artistik

NAC i annan plezir pou enform lakominote artis sirtou bann debitan dan lar ki NAC in ganny en sonm larzan ek gouvernman dan bidze 2020 kot I

Zenn artis lemon kreolofonn

Prezantasyon pri pou Legzibisyon Zenn artis lemon kreolofonn anba tenm” Fyer nou lidantite”. En aktivite pandan lasemenn Kreol organize par

Award Ceremony for Poem Competition

During this year’s Productivity Week the Productivity Unit in the Ministry of Employment, Immigration and Civil Status in collaboration with the

Praslin Arts Fiesta

The Praslin Arts Fiesta took place this weekend on Saturday 7th September 2019 from, 7am till 2am on the Eve Island, in the Baie Ste Anne