Zenn artis lemon kreolofonn

Prezantasyon pri pou Legzibisyon Zenn artis lemon kreolofonn anba tenm” Fyer nou lidantite”.
En aktivite pandan lasemenn Kreol organize par komite Festival Kreol an kolaborasyon avek Konsey Nasyonal pour Lar.

Sa legzibisyon ti demontre bann travay zanfan lekol depi 4 an ziska 21 an ki ti partisip dan en latelye organize par NAC pandan letan vakans.

Pour sa konkour ti annan kat kategori konpetitiv pour bann zenn aze ant 4 a 21an.
Kategori (4 a 7an)
Kategori (8 a 13an)
Kategori (14 a 17an)
Kategori (18 a 21an).
Gannyen pou kategori 4 a 7 an
– 2enm pozisyon: Sharella Isaac- lekol Belonie
– 1er pozisyon: Alithia Hoareau –Lekol Anse Boileau
Gannyan pou kategori 8 a 13an
3enm pozisyon: Ahmed Awa Alla – Beau Vallon
2enm pozisyon: Alizee Vidot – Independent school
1er Pozisyon: Emelie Lozaique—Beau Vallon
Kategori 14 a 17an
– 3enm pozisyon: Christelle Sophola- lekol Anse Boileau
– 2enm pozisyon: Salome Abel – Anse Boileau
– 1er Pozisyon: Shelly Robert –SIAD

Kategori 18 -21an
2enm pozisyon: Helen MA – SIAD
1er pozisyon ; Emma Soopramanien-SIAD
Ti osi annan prezantasyon sertifika pou zanfan ki ti partisip dan latelye ladans pandan letan vakas.
Sa legzibisyon I ouver kot Carrefour des Arts toulezour depi 8.30 ziska 3.30 Lendi a Vandredi e i pou ale ziska Vandredi le 13 Desanm 2019.