Lasistans finansyel proze artistik

NAC i annan plezir pou enform lakominote artis sirtou bann debitan dan lar ki NAC in ganny en sonm larzan ek gouvernman dan bidze 2020 kot I kapab ofer zot bann pti lasistans ki ava ed zot dan ka kot zot annan en proze artistik.

Sa ki enterese silvouple klik lo bann lyen anba pour nou term referans ek lezot lenformasyon oubyen kontake biro NAC lo nimero  4 295200.

Term referans

Form lanrezistreman