Lapel Pour Tou Artis

Lapel Pour Tou Artis

Eski ou en artis?

Konsey Nasyonal pou Lar I ankouraz tou artis dan diferan form lar ki swa ou en debitan, amater, profesyonnel, semi profesyonnel pour vinn anrezistre avek Konsey.

Sa I a ed NAC ganny lenformasyon de baz ki enportan e neseser pou kapab annan en rikord a zour lo tou artis e osi pour asiste zot dan en fason pli efikas.

Laplikasyon I osi ganny trouve lo:

Lofis Prensipal: Maison des Arts, Victoria, Mahe

Klik la pour plis lenformasyon